?

2017-07-07Покана за представяне на предложения: Модули за магистърска степен по изкуства и наука


Покана за представяне на предложения: Модули за магистърска степен по изкуства и наука

Европейската комисия публикува експериментална покана за представяне на предложения в размер на 1,5 млн. eвро. Поканата цели да създаде иновативни интердисциплинни модули за магистърски степени, съчетаващи изкуства и информационни и комуникационни технологии с предприемачески умения и бизнес насоченост.

 

Творческите индустрии изпитват значителен недостиг на умения, що се касае до връзката между изкуство и технологии. Във връзка с това програма „Творческа Европа“ си поставя за цел да насърчи интердисциплинния подход в университетските курсове чрез насърчаване на междусекторните образователни програми, обединяващи технологията с изкуствата.

 

Настоящата покана предвижда в съществуващите магистърски програми по изкуства, култура, наука, инженерство, технологии и др. да бъдат проектирани и внедрени нови иновативни модули.

 

Модулите трябва да бъдат изработени с оглед на:

  • Обогатяването на студентите в областта на изкуствата и творчеството, бизнеса и технологиите със знания и основни умения, които са им необходими, за да работят в различните сектори и дисциплини на културата и творчеството;
  • Подобряването на качеството и уместността на преподаването и обучението по изкуствата и културните дисциплини чрез свързване на творчеството, бизнеса и технологиите;
  • Развитието на предприемаческа култура сред студентите и преподавателския състав;
  • Стимулиране на иновативна учебна среда в и между дисциплините чрез интегриране на творческо, дигитално и предприемаческо образование;

 

Прилагането на модулите ще включва:

  • Тестване и оценка на модулите и подобряване на съдържанието им при необходимост;
  • Прилагане на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) към модулите;
  • Споделяне на резултатите и обмен на най-ефективните практики и уроци сред партньорите;
  • Определяне на потенциала за трансфер на най-ефективните и иновативни практики в други курсове или дисциплини.

 

Очаква се модулите да доведат до положителни и дългосрочни ефекти в развитието на междусекторните подходи, обединявайки изкуството, аудиовизуалните, информационните и телекомуникационните технологии и предприемачеството, като по този начин подпомагат иновативния капацитет на висшите учебни заведения.

 

Краен срок за кандидатстване: вторник, 10 октомври 2017 г., 23:59 ч централноевропейско време.

 

Тази покана допълва:

 

Повече информация за поканата може да намерите тук.


Stigma Design Studio