?

2017-06-23Бюро „Творческа Европа“ взе участие в регионална среща на европейските информационни мрежи


Бюро „Творческа Европа“ взе участие в регионална среща на европейските информационни мрежи

Бюро „Творческа Европа“ и Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ взеха участие в двудневна среща на европейските информационни мрежи, която се проведе в Албена на 20-22 юни 2017 г.

 

Срещата протече под надслов „България и Румъния: 10 години в ЕС“ и беше открита от г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и г-жа Анжела Кристеа, ръководител на Представителството на Европейската комисия в Румъния.

 

На събитието присъстваха Областните информационни центрове и центровете „Европа Директно“ от България и Румъния, координационният център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, Младежки екип „Европа“, Европейският потребителски център, и др. Бяха обсъдени 10-годишнината от членството на България и Румъния в ЕС, Бялата книга и различните сценарии за бъдещето на Съюза, Декларацията от Рим и инициативата „Марш за Европа“.

 

Бюро „Творческа Европа“ и Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ проведоха консултации със заинтересовани страни, като особен фокус беше поставен върху подобряване участието на български организации в двете програми, разширяване обхвата на комуникационните инициативи на двата центъра и засилване на сътрудничеството и организирането на съвместни събития.


Stigma Design Studio