?

2017-05-252018-та ще бъде Европейска година на културното наследство


2018-та ще бъде Европейска година на културното наследство

Със свое решение от 17 май 2017 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз определиха 2018-та година за Европейска година на културното наследство.

 

Целта на инициативата е да се утвърди стойността на културното наследство на Европа като общ ресурс, да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности, както и да се засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство.

 

Основните целеви групи, до които следва да достигнат тези идеи, са децата и младите хора, специалистите и любителите на културното наследство, но усилията ще бъдат насочени и към широката публика.

 

Организацията на участието в Европейската година на културното наследство на национално ниво се координира от държавите членки, като за България тази роля изпълнява Министерството на културата. Може да следите новините по темата в социалните мрежи с #EuropeForCulture, както и на страницата на Европейската комисия.


Stigma Design Studio