?

2017-07-05Разяснения във връзка с поканата за превод на литературни произведения (обновена)


Разяснения във връзка с поканата за превод на литературни произведения (обновена)

Във връзка с текущата покана за проектни предложения „Подпомагане на проекти за превод на литературни произведения“ (EACEA 15/2017) Бюро „Творческа Европа“ – България предоставя следните разяснения:

 

Техническият проблем в електронния формуляр за кандидатстване, който не позволяваше в част C.6 Works to be translated в полетата Original language и Target language от падащото меню да бъде избран български език, вече е отстранен.

 

Ако все пак същият проблем се появи отново, съветваме кандидатстващите да изберат от падащото меню Undefined и в полето If “Undef” has been chosen for the original and/or target language please specify language(s) да посочат съответния език.


Stigma Design Studio