?

2017-05-01Приключи обучението на музейни специалисти на тема „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики“


Приключи обучението на музейни специалисти на тема „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики“

От 26-и до 28-и април във Велико Търново се проведе вторият етап от обучението за специалисти от музеи и художествени галерии от Северна България, организирано от Министерството на културата, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Бюро „Творческа Европа“ и РИМ – В. Търново.

 

Участниците във форума бяха поздравени от зам.-кмета на община Велико Търново Ганчо Карабаджаков, който изрази подкрепа за дейността на музеите по опазването и представянето на културното наследство.

 

В срещата се включиха 45 музея и художествени галерии с над 80 представители, като общият брой на включилите се музеи в двата етапа на обучението е 75 с над 120 участници.

 

Разгледани и обсъдени бяха теми, свързани с ролята на музейния медиатор през 21 век, със съвременния музей като публична културна медия, с музейно-психологичски аспекти в общуването с различните публики и др. Коментирани бяха успешните модели на интерпретации на културното наследство, ролята на музейните екскурзоводи и очакванията на туристическите организации, както и различни примери за успешни и неуспешни практики в екскурзоводното представяне. Градивни дискусии предизвикаха темите, свързани с ефективните връзки на музеите с медиите, кризисния и събитиен ПР, ролята на музейния екскурзовод – между традицията и новите технологии.

 

Участниците в обучението се запознаха експозицията на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и обекти на недвижимото културно наследство: крепостта „Трапезица“, „Шишманова баня“, църквите „Св. Димитър“, „Св. Георги“, „Св. Св. Петър и Павел“.  

 

Лектори на обучението бяха д-р Екатерина Цекова – директор на НПТМ и Мадлен Янева, експерт „Връзки с обществеността” в НПТМ. Темата на семинара беше съобразена както с потребностите на музейните специалисти, така и с приоритетите на подпрограма „Култура“, които са свързани с укрепването на капацитета на секторите на културата и творчеството с цел осъществяване на международни партньорства. В тази връзка на събитието бяха представени нови подходи за привличане на публика. Беше дискутиран също въпросът за привличането на публика като средство за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения, към културното наследство и подобряване на достъпа до него.


Stigma Design Studio