?

2017-04-28Резултати от поканата по направление "Европейско сътрудничество" EACEA/45/2016


Резултати от поканата по направление "Европейско сътрудничество" EACEA/45/2016

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия обяви резултатите от покана EACEA/45/2016 по направление "Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество". С тях България отбелязва най-доброто си участие по това направление на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА досега.


За първи път българска организация е водещ партньор по спечелен проект за сътрудничество. Успехът е на Фондация "Опероса" с проекта YOUNG@OPERA в категория 1 (малка грантова схема) и размер на отпуснатото финансиране от 198 500 евро.


Безспорно постижение бележи и музеят Дом на хумора и сатирата в Габрово, който участва като партньор в два одобрени проекта (голяма и малка грантова схема).


Школата Lindy Hop БългарияТеатър "Цвете" и Регионална библиотека "П. Р. Славейков" също са партньори в подкрепени проекти (малка грантова схема).


В рамките на преминалата процедура са избрани общо 81 проекта (66 в категория 1 и 15 в категория 2) от подадени 548 кандидатури. Одобрените проекти ще получат безвъзмездно финансиране от Програмата в размер на близо 35,5 млн. евро. Повече информация може да намерите тук.


Следващата покана по това направление се очаква да бъде отворена през декекември 2017 г.

 


Stigma Design Studio