?

2017-04-09Приключи първият етап от обучението на музейни специалисти на тема „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики“


Приключи първият етап от обучението на музейни специалисти на тема „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики“

В гр. Сливен се проведе обучение за специалисти от музеи и художествени галерии от Южна България, организирано от Бюро „Творческа Европа“ в партньорство с Министерство на културата и Регионален исторически музей-Сливен.

 

Участниците във форума бяха поздравени от кмета на Община Сливен г-н Стефан Радев, който изрази подкрепата си за дейността на музеите по опазването и представянето на културното наследство. В срещата се включиха 30 музея и художествени галерии с над 40 представители. Разгледани и обсъдени бяха теми, свързани с ролята на музейния медиатор през 21 век, със съвременния музей като публична културна медия, с музейно-психологически аспекти в общуването с различните публики и др. Коментирани бяха успешните модели на интерпретации на културното наследство, ролята на музейните екскурзоводи и очакванията на туристическите организации, както и примери за професионализъм и непрофесионализъм в екскурзоводното представяне. Градивни дискусии предизвикаха темите, свързани с ефективните връзки на музеите с медиите, кризисния и събитиен ПР, ролята на музейния екскурзовод – между традицията и новите технологии. 

 

Темата на обучението е съобразена както с потребностите на музейните специалисти, така и с приоритетите на подпрограма „Култура“, които са свързани с укрепването на капацитета на секторите на културата и творчеството с цел осъществяване на международни партньорства. В тази връзка на събитието бяха представени нови подходи за привличане на публика. Беше дискутиран също въпросът за привличането на публика като средство за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения, към културното наследство и подобряване на достъпа до него.

 

Специалистите участваха в арт ателиета в Музея на текстилната индустрия – филиал на Националната политехника, на тема:  „Текстилът - индустрия, история, изкуство“, както и в демонстрации, проведени на късноантична и средновековна крепост „Туида“.

 

Лектори на обучението между 5 и 7 април бяха д-р Екатерина Цекова – директор на НПТМ и Мадлен Янева, експерт „Връзки с обществеността” в НПТМ. 

 

Втората част на обучението за музейни специалисти от Северна България ще се проведе от 26 до 28 април във Велико Търново.


Stigma Design Studio