?

2017-04-03Europa Nostra търси седемте най-застрашени културни обекта в Европа за 2018 година


Europa Nostra търси седемте най-застрашени културни обекта в Европа за 2018 година

До 30-ти юни 2017 г. е отворено е кандидатстването за Програмата „Седемте най-застрашени“ на международната организация „Europa Nostra“.

 

Всяка година в рамките на тази инициатива биват идентифицирани недвижими културни ценности в риск, като търсенето на устойчиви решения за тях мобилизира партньори от публичния и частния сектор както на национално, така и на европейско равнище. Програмата не предоставя финансиране, а по-скоро служи като катализатор за действие.

 

В „Седемте най-застрашени” могат да участват сгради с историческо и религиозно значение, археологически обекти, индустриални сгради, паркове, градини и други застрашени обекти от движимото или недвижимото културно наследство.

 

Избраните културни ценности ще бъдат обявени публично през февруари 2018 г. в рамките на Европейската година на културното наследство.

 

Програмата се изпълнява съвместно от „Europa Nostra“ и Института на Европейската инвестиционна банка, като се съфинансира от програма „Творческа Европа“ на ЕС. Провежда се от 2013 г. насам и в нея участват страните членки на Съвета на Европа.

 

Кандидатурите от България се подават в Европейския институт по културен туризъм ЕВРИКА.

 

Повече информация за тази програма, документите и сроковете за кандидатстване може да намерите на нейната страница в интернет: 7mostendangered.eu.


Stigma Design Studio