?

2017-03-27Европейски платформи 2017: променен краен срок


Европейски платформи 2017: променен краен срок


Крайният срок за представяне на проектни предложения по покана EACEA 06/2017 "Подкрепа за европейски платформи" е удължен до 27 април 2017 г., 12:00 ч. CET/CEST.

 

Публикувани са частични промени в Насоките за кандидатстване и са обновени част от моделите на документи, които се прилагат към проекта.

 

Повече информация може да намерите тук.


Stigma Design Studio