?

2017-03-02Резолюция на Европейския парламент относно ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА


Резолюция на Европейския парламент относно ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

На 2-ри март Европейският парламент прие резолюция, с която настоятелно призовава държавите членки да увеличат бюджета на програма "Творческа Европа“. Депутатите напомнят също, че стойностите на културната продукция не би трябвало да се измерват единствено от гледна точка на икономически данни.

Пълния тескт на резолюцията може да прочетете тук.


Stigma Design Studio