?

ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА
Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент на 11 декември 2013 (обн. OJ 20.12.2013) и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура.

 

С бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро, програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подпомага проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. С близо 9% по-голям бюджет от предходните години, програмата дава значителна подкрепа на културните и творческите индустрии – важни източници на трудова заетост и икономически растеж.

 

Законова рамка на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

 

Страни извън Европейския съюз, участващи в програмата

 

Често задавани въпроси за ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

 

Регистрационна форма за получаване на информация и консултации по програми „Творческа Европа” 2014-2020  и „Европа за гражданите” 2014-2020 

 

Работна програма на Творческа Европа за 2019

 

Работна програма на Творческа Европа за 2018

 

 

От  25 май 2018 г. - влезе в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR (ОРЗД).

 

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни."

 

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служителите, които работят в Бюрото и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти. 

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

Акценти от Творческа Европа
Пловдив - „Европейска столица на културата“ за 2019 г.

От 1 януари 2019 г. в продължение на една година Пловдив и Матера (Италия) ще носят званието „Европейска столица на културата“.
Пловдив е първият български град, който е избран за „Европейска столица на културата“. С пълна програма под надслов "Заедно" 2019 година ще донесе нови възможности за региона и международна видимост за града. Тържествата по откриването ще се проведат от 11 до 13 януари и ще включват редица събития на открито и на закрито — в това число музикално и танцово представление и светлинно шоу вечерта на 12 януари. Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел ще присъства на официалната церемония на 12 януари.


 

Програмата за Матера е организирана под надслов "Отворено бъдеще", като в центъра ѝ ще бъдат социалното и културното приобщаване и съвместните иновации. Тържествата по откриването ще се проведат на 19 и 20 януари и ще включват участие на 2 000 музиканти от всички села в региона на Базиликата и много други части на Европа. Всички новини за подпрограма МЕДИА, можете да видите тук, а за подпрограма Култура тук.


 

 

Комисията с предложение за по-голям бюджет за творческите индустрии (2021-2027)

 

 

 

Европейската комисия прие предложението за Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027. Добрите новини за МЕДИА и Творческа Европа са свързани с предложението за стабилно повишаване на бюджетите им.

 

Предложеното в МФР увеличение на бюджета на Творческа Европа (включващо  и МЕДИА) е значително - от 1 милиард 460 милиона евро в досегашния програмен период, на  1 милиард 850 милиона евро за периодна 2021-2027 (с общо покачване от 20.93% с прогресивно увеличение от 249 милиона през 2021 до 279 милиона през 2027, годишно).

 

Що се отнася конкретно до МЕДИА, Комисията предлага повишение от досегашните около 819 милиона (2014-2020) на 1 милиард и 81 милиона евро за периода 2021-2027.

Предложението за бюджета на програма Култура е 609 милиона евро.

Общи действия в секторите на културата и медиите: със 160 милиона евро ще се финансират МСП и други организации, работещи в секторите на културата и творчеството.

 

Комисията отбелязва, че “Културата е и трябва да бъде в сърцето на Европейския проект. Културното и езиковото многообразие както и културното наследство са определящи характеристики за нашия контининт и нашата европейска идентичност. Чрез програма Творческа Европа Комисията иска да постави в следващия бюджет силен акцент за подкрепа на културата и аудиовизуалния сектор, включващ силна МЕДИА програма с подсилена подкрепа за европейските творчески и аудиовизуални индустрии.”

 

Следващите стъпки по приемането на бюджета включват одобение от Европейския парламент, и държавите членки, като комисията се обръща към Парламента и държавите членки за по-бързото му приемане преди европейските избори през м. май 2019.

През следващите седмици/месеци Комисията трябва също така да приеме предложение за МЕДИА, което също трябва да бъде прегледано и прието от Парламента и Съвета (паралелно с МФР).

 

Още по време на Европейския филмов форум на Берлинале 2018, българският еврокомисар Мария Габриел сподели пред представители на европейската аудиовизуална общност, между които и директора на българското бюро на МЕДИА Камен Балкански,  амбицията си да отстоява силен и по-висок бюджет за Култура и МЕДИА през новия програмен период.

 

Източник:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-communication-modern-budget-may2018_en.pdf


Европейска година на културното наследство - 2018

По време на Европейския културен форум на 7 и 8 декември 2017 в Милано, официално ще бъде даден стартът на Европейската година на културното наследство.

Културното наследство е в основата на нашите живот и общество. Заобикаля ни чрез сградите в градове , природните забележителности и археологическите находки.

То не се състои само от литературата и изкуството ни, но и от занаятите, които изучаваме, от историите, които разказваме, от храната, която ядем, и от филмите, които гледаме.

Културното наследство обединява общностите ни и изгражда споделени разбирания за местата, в които живеем. В днешно време пречупени през призмата на дигитализацията, нашите възприятия за културно наследство се променят.

Цели на годината
Европейската година на културното наследство има за цел:
насърчаване на хората да изследват богатото и разнообразно културно наследство на Европа
празнуват, разбират и защитават своята уникална стойност
отразяват мястото, където културното наследство заема цял живот
Европейското културно наследство ни позволява да разберем миналото и да погледнем към нашето бъдеще. Като подчертаваме културното наследство през 2018 г., ще подчертаем:
как се изграждат по-силни общества
как тя създава работни места и просперитет
нейното значение за нашите отношения с останалата част от света

 

Европейската година на културното наследство има за цел:

  • да насърчи изследването на богатото и разнообразно културно наследство на Европа
  • да отбележи и задълбочи познанията и защитата на неговата уникална стойност
  • да обърне внимание на мястото, което културното наследство заема в нашия живот

Европейското културно наследство ни позволява да разберем миналото си и да погледнем към нашето бъдеще. Отбелязвайки културното наследство през 2018, ще наблегнем на:

  • как се изграждат по-силни общества
  • как се създават работни места и просперитет
  • значението му за нашите отношения с останалата част на света

 

За повече  информация, посетете сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en

 


Подпрограми МЕДИА и Култура

25 years of MEDIA

 

Подпрограма МЕДИА

Подпрограма МЕДИА на  Европейския съюз подкрепя европейската филмова и телевизионна индустрия, фокусира се върху проекти от областта на видео игрите и дигиталните технологии, дистрибуцията, фестивалите, тренингови и образователните програми.

 

България е член на МЕДИА семейството от 2002 година. През годините българските участници в многобройните тренингови програми като EAVE, ACE, Media business school и много други, получиха безценни познания и осъществиха трайни професионални контакти, на основата на които развиха успешни филмови проекти или копродукции. 


видео клип 25 години МЕДИА

 

Подпрограма Култура

Подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.Stigma Design Studio